Αξιολόγηση

Για την δημιουργία και διαχείριση της Αξιολόγησης δημιουργήθηκε ειδική εφαρμογή, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

 

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Αξιολόγησης

pdfΕγχειρίδιο - Ορισμός Συμμετεχόντων από τις Διευθύνσεις προσωπικού

pdfΕγχειρίδιο - Υποβολή έκθεσης από τους αξιολογούμενους

pdfΕγχειρίδιο - Οδηγός Ενεργειών για την Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης

pdfΕγχειρίδιο - Οδηγός Ενεργειών Διαδικασίας Διορθώσεων

 

Τελευταία ενημέρωση 29 Σεπτεμβρίου 2020

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη