Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 - Διαδικασία Συμβουλευτικής Συνέντευξης – Συμπλήρωση & Υποβολή Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές - Διαβίβαση ανώνυμων ερωτηματολογίων – Συμπλήρωση Χειρόγραφων Εκθέσεων Αξιολόγησης

1) Πότε θα είναι διαθέσιμες προς εκτύπωση οι ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης;
Η δυνατότητα εκτύπωσης των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης θα δοθεί μετά τις 31 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών : του ελέγχου εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης, της εξαγωγής των σχετικών αποτελεσμάτων και της αυτόματης επισήμανσης των εκθέσεων αξιολόγησης ως οριστικοποιημένων και μη.
2) Πότε μια ηλεκτρονική έκθεση αξιολόγησης είναι μη έγκυρη;
Η έκθεση θεωρείται μη έγκυρη όταν:
Α. «Η έκθεση έχει ολοκληρωθεί σε έντυπη μορφή» (περιλαμβάνονται δηλ. περιπτώσεις όπως π.χ. Λάθος ορισμός αξιολογητή, Λάθος τύπος/έντυπο αξιολόγησης, Καταχωρήθηκε εκ παραδρομής με κώλυμα ενώ έπρεπε να αξιολογηθεί, Είχε γίνει σε έντυπο και δεν υπήρχε υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής).
Β. «Κώλυμα» -οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τους υπαλλήλους που καταχωρήθηκαν εκ παραδρομής ενώ δεν δύνανται να αξιολογηθούν καθώς δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση αξιολογούμενου-αξιολογητή για το απαιτούμενο εκ του νόμου χρονικό διάστημα των έξι μηνών.

Περισσότερα Άρθρα...

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη